337710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
417
29
334048
12165
12932
337710

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 01:04

ขอขอบคุณ

ย้ำนายจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กอย่าลืมแจ้ง กสร.

ย้ำนายจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กอย่าลืมแจ้ง กสร.

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุ 15 ถึง 18 ปีเข้าทำงาน เมื่อสิ้นสุดการจ้างต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน ฝ่าฝืนมีความผิด

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุ 15 ถึง 18 ปี เข้าทำงานจะต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้นายจ้างแจ้งการสิ้นสุดการจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กออกจากงานด้วย ทั้งนี้นายจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการจ้างและสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ที่เว็บไซด์ www.labour.go.th

          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน