337721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
417
40
334048
12176
12932
337721

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 01:27

ขอขอบคุณ

กสร. เดินหน้าสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ให้นายจ้างลูกจ้าง

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่นายจ้าง ลูกจ้างกว่า 400 คน มุ่งสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานสู่มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้างหลายประการ อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น

          นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. ได้จัดให้มีการอบรมแก่นายจ้างลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวม 400 คน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบกิจการในส่วนภูมิภาค กสร. จะให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานประกอบการต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

*************************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน