254392
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
556
209
1326
251060
4402
8766
254392

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-14 14:21

ขอขอบคุณ

กสร.ออกประกาศขอความร่วมมือเอกชนเลื่อนหยุดสงกรานต์

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563 และให้หยุดชดเชยภายหลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อนโดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชนปีนี้ และจะคืนวันหยุดให้ภายหลังนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชน ประจำปี 2563 ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน และเพื่อให้การเฝ้าระวัง การป้องกันผลกระทบจากการเดินทางและการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากซึ่งอาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย กสร. จึงออกประกาศขอความร่วมมือภาคเอกชน โดยขอให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไปหยุดในวันหยุดราชการประจำปีวันอื่นที่ยังมิได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดราชการอื่นที่ทางราชการจะได้ประกาศกำหนดต่อไป หรือวันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

          นายอภิญญา กล่าวต่อว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว ขอให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการและลูกจ้างปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐกำหนด หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

**********************