378455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
377
518
374488
7524
13632
378455

Your IP: 192.168.2.69
2022-01-17 08:07

ขอขอบคุณ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” จำนวน 406 อัตรา ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ทั้งนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนราชการได้มอบอำนาจให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

------------------------------------