133861
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
174
495
131733
5348
4718
133861

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 11:20

ส่ง 2 สถานประกอบกิจการไทยเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award

ส่ง 2 สถานประกอบกิจการไทยเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย บ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และไออาร์พีซี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น เตรียมเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award ประจำปี 2561 ณ ประเทศกัมพูชา เมษายนนี้

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะทำงานสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN – OSHNET Award ประจำปี 2561 ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น ประเภท Excellence Award จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี และสถานประกอบกิจการ SMEs ที่มีการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น ประเภท Best Practice Award ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สาขาคลังน้ำมัน ไออาร์พีซีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการทั้งสองแห่ง จะเดินทางไปรับรางวัลพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN - OSHNET) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ The Empress Angkor Hotel เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยบริษัททั้งแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบที่ดี รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบกิจการอื่นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ประสบอันตรายหรือได้รับความสูญเสียจากการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจด้วย

*******************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน