133808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
174
442
131733
5295
4718
133808

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 10:05

กสร. ย้ำนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายในการจ้างงาน

กสร. ย้ำนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายในการจ้างงาน

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ย้ำนายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานหญิงชายอย่างเท่าเทียมในการจ้างงานพร้อมส่งเสริมนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการสร้างความเท่าเทียมในการจ้างงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกจ้าง

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างหญิงและชายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องของสภาพการจ้างการทำงาน  เช่น การจ่ายค่าจ้าง กำหนดการเกษียณอายุ เป็นต้น ทั้งนี้หลักการของกฎหมายดังกล่าวให้การคุ้มครองทั้งลูกจ้างไทยและต่างชาติ กสร. จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท นอกจากนี้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ สามารถนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และหลักการตามมาตรฐานสากล ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการอีกทางหนึ่งด้วย

          นายทศพล กล่าวต่อว่า หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) สอบถามได้ที่ หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 กด 3

***********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน