113128
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
241
428
111023
4735
4739
113128

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 07:08

กสร. รณรงค์คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี

Post on 22 เมษายน 2561
by Area9

กสร. รณรงค์คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี”  เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 มุ่งสร้างจิตสำนึก ก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั่วโลก กสร. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี โดยได้กำหนดจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี (Generation Safe and Healthy)" ในวันศุกร์ที่   27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันภายในงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างทัศนคติคนรุ่นใหม่ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพ” โดย นายปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://goo.gl/yi7Bsr ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2448 9128 ต่อ 503

********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน