133843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
174
477
131733
5330
4718
133843

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 10:59

กสร.เชิญร่วมงาน 10 พ.ค. วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

กสร.เชิญร่วมงาน 10 พ.ค. วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ร่วมรำลึกเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขับเคลื่อน Safety Thailand

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา บริษัท เคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนใส่ใจและมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงได้จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนในการสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ตามแนวทางประชารัฐ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจการภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เวทีเสวนา “การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand การบรรยายเรื่องการตอบข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับล่าสุด และชมบูธนิทรรศการสาธิตเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 9128 ต่อ 503

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน