113186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
241
486
111023
4793
4739
113186

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 07:38

กสร.เชิญร่วมงาน 10 พ.ค. วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

Post on 06 พฤษภาคม 2561
by Area9

กสร.เชิญร่วมงาน 10 พ.ค. วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ร่วมรำลึกเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขับเคลื่อน Safety Thailand

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา บริษัท เคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนใส่ใจและมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงได้จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนในการสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ตามแนวทางประชารัฐ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจการภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เวทีเสวนา “การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand การบรรยายเรื่องการตอบข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับล่าสุด และชมบูธนิทรรศการสาธิตเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 9128 ต่อ 503

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน