113227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
241
527
111023
4834
4739
113227

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 08:10

สั่งจนท. ศูนย์ PIPO เข้มตรวจแรงงานประมงทะเล พบค้ามนุษย์ดำเนินคดีทันที

Post on 01 กรกฎาคม 2561
by Area9

สั่งจนท. ศูนย์ PIPO เข้มตรวจแรงงานประมงทะเล พบค้ามนุษย์ดำเนินคดีทันที

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) สั่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO 22 จังหวัดชายทะเล ตรวจเข้มแรงงานในงานประมงทะเล หากพบความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือใช้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ให้ดำเนินคดีทันที

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การดำเนินการในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานบังคับและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กสร.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการควบคู่ทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในงานประมงทะเลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กสร.ได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561  ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งในการตรวจแรงงาน และการดำเนินการกรณีพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำนึงถึงความหนักเบาของฐานความผิด เช่น พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  หรือการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเร็ว

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากเตือนไปยังนายจ้างให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7170 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22 จังหวัด ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตั้งอยู่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

**********************

ที่มา: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา