132121
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
217
366
130358
3608
4718
132121

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 01:04

กสร. เน้นคุณภาพพนักงานตรวจแรงงาน แก้ปัญหาค้ามนุษย์

กสร. เน้นคุณภาพพนักงานตรวจแรงงาน แก้ปัญหาค้ามนุษย์

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพพนักงานตรวจแรงงาน เน้นบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทำความเข้าใจนายจ้าง ลูกจ้างตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้กลไกสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าวคือพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กสร.ได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายแก่พนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงและการเขียนคำสั่ง  รวมถึงเทคนิคและจิตวิทยาในการสร้างความรู้และความเข้าใจกับนายจ้าง ลูกจ้าง ในการปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินการในการคุ้มครองแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และส่งผลให้การดำเนินการและป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2561 โดยมีพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ กสร.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว กรมสุขภาพจิต มาร่วมให้ความความรู้แก่พนักงานตรวจแรงงานในครั้งนี้ด้วย

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน