132117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
217
362
130358
3604
4718
132117

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 00:40

กสร. กำชับ จนท.เร่งให้ความรู้การทำสัญญาจ้างและจ่ายค่าแรงประมงทะเล

กสร. กำชับจนท.เร่งให้ความรู้การทำสัญญาจ้างและจ่ายค่าแรงประมงทะเล

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กำชับเจ้าหน้าที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล เร่งให้ความรู้การทำสัญญาจ้าง จ่ายค่าแรงประมงทะเลแก่นายจ้าง ลูกจ้าง มุ่งแก้ปัญหา IUU Fishing ก่อน ก.ย. 61 นี้

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมก่อนสหภาพยุโรป (EU) จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีการบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจในการกำกับ ดูแลและคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฏหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ออกประกาศกำหนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ  ตามกฏหมายว่าด้วยการประมง กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างเป็นรายเดือนและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกจ้าง กสร. จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ตั้งอยู่ เร่งให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องการทำสัญญาจ้างงานและการจ่ายค่าแรงงานประมงทะเล

          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO ทั้ง 32 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจแรงงานและดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการบังคับกฎหมายใช้อย่างจริงจัง มีแนวปฏิบัติ  ที่สอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

*******************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน