113127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
241
427
111023
4734
4739
113127

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 07:08

กสร.ห่วงเพลิงไหม้ช่วงตรุษจีน ขอนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกัน

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2562
by Area9

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากการจุดประทัด ธูป เทียน ช่วงเทศกาลตรุษจีน กรณีหยุดยาวให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องจักร อุปกรณ์ ก่อนและหลังหยุดเพื่อความปลอดภัย

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานชาวไทยเชื้อสายจีนจะจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ประกอบกับสถานประกอบกิจการบางแห่งได้กำหนดให้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อความปลอดภัยของนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากการจุดประทัด ธูป เทียน และตรวจสอบ สายไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อลดความรุนแรง และความเสียหาย  ที่อาจเกิดขึ้นได้

          นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการหยุดติดต่อกันหลายวันขอให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบในเรื่องของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติภัยได้ เช่น สายไฟฟ้า สารเคมี เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยทำการตรวจประเมินทั้งก่อนหยุดและเมื่อเปิดดำเนินการให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สถานประกอบกิจการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด    ทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 ถึง 12 หรือที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2448 9128-39

************************

ทีมา: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รูปภาพ: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน