133830
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
174
464
131733
5317
4718
133830

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 10:37

กสร. ออกประกาศเตือน ระวังเพลิงไหม้ช่วงหน้าร้อน

                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศเตือนสถานประกอบกิจการระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงหน้าร้อน เน้นเฝ้าระวังจุดเสี่ยง เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับเหตุ และดูแลลูกจ้างที่ต้องทำงานในอากาศร้อน

                   นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงอาจเกิดความร้อนสะสมในสถานที่ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ กสร. จึงขอเตือนสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างให้ระวังเหตุเพลิงไหม้ โดยเน้นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ห้องเก็บของ พื้นที่จัดเก็บสารเคมี สายไฟฟ้าที่ชำรุด เป็นต้น รวมถึงพื้นที่โดยรอบ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดความสูญเสีย เช่น การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ลูกจ้าง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

                   อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้แล้ว นายจ้างควรจะดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสภาพอากาศร้อน เช่น มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันรังสีความร้อน การจัดหาที่พักและน้ำดื่ม การกำหนดเวลาพักอย่างเหมาะสม สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในที่โล่งแจ้งให้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่ระบายความร้อนได้ดี หยุดพักและดื่มน้ำเป็นระยะ เพื่อไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงาน